Konsulær informasjon

Reiseregistrering

Det oppfordres herved at alle nordmenn som oppholder seg i Chile eller Peru registrerer seg på www.reiseregistrering.no

Norge tillater dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Leveattestkontroll 2021

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i Chile og Peru som det i flg. Posten ikke kan sendes brevpost til pga. pandemien

Statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Apostille i Peru

Alle norske dokumenter som skal ha gyldighet i Peru må være påført Apostille-stempel. Dette gjøres av fylkesmannen i Norge. For mer informasjon henvises til fylkesmannens nettsider.

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Omregistrering av norske statsborgerskap i det sentrale folkeregister

Skattedirektoratet har besluttet at samtlige personer utflyttet fra Norge på 1960-tallet og første halvdel av 1970-tallet og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge får omregistrert statsborgerskapet fra «norsk» til «ukjent» i folkeregisteret.

Pass

Søknad om biometrisk pass kan kun leveres ved konsulatet i Lima for barn inntil fylte 12 år. Etter fylte 12 år må alle pass søkere henvende seg til den Norske ambassaden i Chile. Ved ambassaden mottas pass-søknader av praktiske årsaker kun mandag og onsdag fra klokken 09.00 - 12.00. Timeavtale for søknad om pass avtales per e-post til emb.santiago@mfa.no

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av personnummer via det norske konsulatet som sender søknaden til Personregisteret.

Betaling av gebyrer på konsulatet

Alle gebyrer til konsulatet må betales gjennom banken.