Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Globalskolen2020 - Foto:Globalskolen
Globalskolen

Globalskolen

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som
andrespråk. Skoleåret 2018–2019 har Globalskolen hatt over 1400 elever i alderen 6–16 år i over 100 land.

Søknadsfristen for vårsemesteret 2020 er 30. januar. Alle søkere, som oppfyller kriteriene, vil få plass i vårsemesteret 2020.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside,
https://globalskolen.no/