Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Forhåndsstemme utenriks

Forhåndsstemmingen utenriks starter mandag 1. juli, og må ikke foregå senere en 30. august.

Slik forhåndsstemmer du i utlandet:

  1. Du må møte personlig hos stemmemottakeren (ambassaden i Mexico eller ved et norsk konsulat).     En rekke konsulater har varierende og begrenset åpningstid og det er derfor lurt å gjøre seg kjent med åpningstidene på forhånd.
  2. Stemmemottakeren gjør deg kjent med fremgangsmåten ved stemmegivningen og gir deg skrivesaker, stemmeseddel og stemmeseddelkonvolutt. Deretter vises du til et sted hvor du i enerom og usett avgir stemme.
  3. Kryss av hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Ønsker du å stemme på et annet  parti/gruppe, skriver du navnet i et eget felt. Markerer du ikke av for et parti/gruppe stemmer du blankt.     
  4. Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten. Konvolutten skal limes igjen.
  5. Stemmemottakeren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten skal limes igjen.
  6. Stemmemottakeren fyller ut skjemaet og signerer på omslagskonvolutten.
  7. Stemmemottakeren gir deg deretter omslagskonvolutten, slik at du kan signere og dermed bekrefte at det som står skrevet på omslagskonvolutten er riktig. Påse at alle nødvendige opplysninger er med. Det er særlig viktig at du ser at stemmemottaker har notert rett navn, fødselsnummer (11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge.
  8. Stemmemottakeren sørger for at forhåndsstemmen blir sendt direkte til riktig kommune i Norge.

Husk gyldig legitimasjon

Mer informasjon her