Informasjon om codid- 19 bilde - Foto:NTB
NTB

Coronavirus

Viktig informasjon om COVID-19 for nordmenn

Situasjonen endres raskt, det viktigste er å holde seg oppdatert og å følge rådene og påleggene fra myndighetene både lokalt og i Norge. "Alle som har vært utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer eller ikke".

Reisende fra land utenfor Norden, som ikke er bosatt i Norge, vil bli anmodet om å returnere. Alternativt må disse i karantene. Reisende med symptomer vil bli isolert.

Dette betyr videre at alle som oppholder seg i Norge nå, og som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene, skal i karantene.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft, og gjelder alle ankomster fra torsdag 27. februar.

Important information about Covid-19
The situation is changing rapidly, the most important thing is to keep up to date and to follow the advice and instructions of the authorities both locally and in Norway. "Everyone who has been outside the Nordic countries should stay home for 14 days after returning home, regardless of whether one has symptoms or not."

Travelers from countries outside the Nordic countries, who are not resident in Norway, will be asked to return. Alternatively, these must be quarantined. Travelers with symptoms will be isolated.

This further means that everyone who is staying in Norway now, and who have been in countries outside the Nordic countries for the last 14 days, will quarantine.

The recommendation is retroactive, and applies to all arrivals from Thursday 27 February.