Stillingsutlysning: norskspråklig lokalt ansatt rådgiver

Den norske ambassaden i Mexico søker norskspråklig lokalt ansatt medarbeider. Dette innebærer at vedkommende må være bosatt i Mexico. Stillingen favner et bredt spekter av oppgaver innen politikk, økonomi, kultur, presse og informasjon.

Ambassaden i Mexico er en liten ambassade i et land med over 120 millioner innbyggere og en av verdens største økonomier. Det er derfor gitt at arbeidsdagen vil være både hektisk og variert. Dette stiller krav til medarbeidernes fleksibilitet og tilpasningsevne, men gir også mulighet for å få prøve seg på et bredt felt og lære om Norges arbeid på utenriksfeltet. Tema som vil være spesielt relevante er olje- og energispørsmål, næringsfremme, menneskerettigheter, og kultursamarbeid.

Ettersom stillingen vil innebære kontakt med norske borgere, herunder besvarelser av henvendelser på norsk, er det en forutsetning at søkere behersker godt norsk. Gode skriftlige ferdigheter vektlegges, da politisk rapportering til departementet vil inngå i arbeidsoppgavene. Det vil også være nødvendig med svært gode spanskkunnskaper. Kjennskap til meksikanske samfunnsforhold er en fordel.  Gode IT-kunnskaper er også viktig. Ikke desto mindre ettersom medarbeideren vil jobbe med kommunikasjon og ambassadens sosiale medier og webside.

Ambassaden ser etter en medarbeider med høyere utdanning på minimum bachelor-nivå. Vedkommende må ha evne til å ta initiativ, være fleksibel, analytisk og vise selvstendig gjennomføringskraft. Gode samarbeidsevner, kulturell tilpasningsdyktighet og kontaktskapende evner er avgjørende. Ambassaden kan tilby et dynamisk og godt internasjonalt arbeidsmiljø, og forventer at nye  medarbeidere er innstilt på å bidra positivt til dette.   

Stillingen er en fast ansettelse, med tre måneders prøvetid. Kontrakt og avlønning vil bestemmes i tråd med Utenriksdepartementets retningslinjer for lokale ansettelser. Lønnsnivået er tilpasset meksikanske forhold.

Intervjuer med aktuelle søkere vil avholdes i august 2017, med snarest mulig påfølgende tiltredelse.

Søknad vedlagt CV, samt navn og telefonnummer til to referanser sendes ambassaden v/ambassadesekretær Birgitte Sylthe Birgitte.Elise.Sylthe@mfa.no med kopi til emb.mexico@mfa.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til Birgitte Sylthe eller Pedro Holteng: tlf 0047 23957003 / 0052 55 50473700

Søknadsfrist: 1. august 2017