Dominica etter orkanen Marias herjinger

Norsk humanitær respons i Karibia etter orkanene Irma og Maria

Norge har bidratt med om lag 19 millioner kroner til den internasjonale humanitære responsen på krisen som har rammet karibiske øystater som følge av orkanene Irma og Maria.

| Havanna

11 millioner kroner svarer på appellene til Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). Dette inkluderer 5 millioner kroner som vil kanaliseres gjennom Norges Røde Kors til de hardest rammede områdene på Cuba.

I tillegg er Norge blant de største giverne til FNs sentrale nødhjelpsfond (CERF), som har allokert 10 millioner dollar til de mest berørte områdene i regionen. Om lag 10 prosent av CERF er finansiert av Norge. Den norske støtten gjennom CERF tilsvarer dermed cirka 8 millioner norske kroner.      

Utover dette har Norge bidratt gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har sendt eksperter for å bistå i koordineringen av arbeidet fra henholdsvis Barbados og Dominica.

Orkanene Irma og Maria rammet Karibia i september måned. Kategori 5-orkanen Irma traff det østlige Karibia onsdag 6. september. Antigua og Barbuda og Cuba var blant de hardest rammede øystatene. Maria traff Dominica mandag 18. september.

Røde Kors bevegelsen og FN vil respondere på store humanitære behov i regionen de kommende månedene.