www.dagbladet.no - Foto:www.dagbladet.no
www.dagbladet.no

Leveattester 2020/Life certificates 2020

Informasjon om årlig leveattestkontroll 2020. Information about annual life certificate inspection 2020.

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi ikke sende ut leveattester i 2020. For mer informasjon, vennligst gå inn på nettsidene til NAV.no.

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation we will not send life certificates in 2020. For more information, please visit NAV.no