Ledig praktikantplass for våren 2018

Bilde ambassaden.jpg

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr norske studenter praktikantplass for seks måneder. Nå utlyser vi praktikantplass for våren 2018, med søknadsfrist 1.oktober 2017, og med tiltredelsesdato 29. januar 2018.

 

Ambassaden i Havanna er en travel utenriksstasjon med godt arbeidsmiljø i en spennende og fargerik karibisk by. Ambassadens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser på Cuba og de øvrige landene i embetsdistriktet, som inkluderer 12 land i Karibia: Haiti, Den dominikanske republikk, Jamaica, Trinidad og Tobago, Antigua & Barbuda, Grenada, Bahamas, Barbados, St. Lucia, St Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadinene og Dominica. Videre er ambassaden en viktig aktør innen kultursektoren og støtter årlig rundt 80 større og mindre kulturprosjekter på Cuba. Ambassaden rapporterer løpende til Utenriksdepartementet og andre etater om den politiske og økonomiske utviklingen på Cuba og de øvrige akkrediterte landene. Menneskerettighetssituasjonen følges nøye.

Lurer du mer på hva den norske ambassaden i gjør i arbeidshverdagen? Lær mer og følg oss på:

Arbeidsoppgaver

Praktikanten må regne med å utføre varierte arbeidsoppgaver på ambassaden. Blant arbeidsoppgavene til praktikanten inngår:

-          Ansvar for innhold på ambassadens nettside og sosiale plattformer, samt annet kommunikasjonsarbeid til Norge.

-          Politisk og økonomisk informasjonshenting og –rapportering.

-          Arbeid innen konsulær- og utlendingsfeltet.

-          Arbeid med ambassadens bilaterale kultursamarbeid.

-          Diverse administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner

-          Praktikanten må være i et utdanningsløp som regulær student tilknyttet et godkjent lærested, eller med planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praksisperioden.

-          Aktuelle kandidater må ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaringer fra regionen.

-          Praktikanten må ha meget gode ferdigheter i spansk. Spesifisér ditt spansknivå i CV.

-          Praktikanten må være initiativrik og fleksibel, samt ha evne til å kunne jobbe selvstendig.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og kan dokumentere medlemskap i folketrygden, samt ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.

Hvordan søke og praktiske opplysninger

Praktikantordningen er i prinsippet ulønnet, men UD yter et månedlig stipend på NOK 9.000,- utbetalt på norsk bankkonto. Praktikanten dekker selv utgifter til reise og forsikring. Med stillingen følger en praktikantbolig på ambassadens område. Den aktuelle kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad og CV med referanser sendes til: emb.havana@mfa.no, med kopi til jakob.retvedt.bakkerud@mfa.no, innen 1.oktober 2017. Spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Jakob Retvedt Bakkerud på jakob.retvedt.bakkerud@mfa.no.