Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Koronavirus

Information about coronavirus (Covid-19)

Relevant websites and up-to-date information on the coronavirus. Relevante nettsider og oppdatert informasjon om koronaviruset.

For information about travel and coronavirus in English

For information about stricter boarder controls in Norway

Questions & answers on new rules barring entry to Norway

Questions and answers for nationals outside EU/EEA

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

For mer informasjon, se UDs reiseråd og koronavirus på regjeringen.no.

Grunnet koronaviruset innføres det strengere grensekontroll i Norge. Fra i dag, kl. 8 mandag 16. mars, vil utenlandske borgere uten oppholdstillatelse bli bortvist fra grensen. Flyplassene stenger ikke. Norske borgere, personer med oppholdstillatelse og EØS-borgere som bor eller jobber i Norge og deres familiemedlemmer vil bli sluppet inn i Norge. Les mer her (engelsk).

Reise- og sikkerhetsrelatert informasjon finner du på Reiseinformasjon om Cuba.

Regjeringen fattet lørdag 12. mars 2020 en rekke nye tiltak for å hindre spredningen av koronavirus (Covid-19)

De siste oppdaterte rådene finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus

Reiseråd for å unngå smitte finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Alle som har vært utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer eller ikke. Dette betyr videre at alle som oppholder seg i Norge nå, og som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene, skal i karantene. Anbefalingen har tilbakevirkende kraft, og gjelder alle ankomster fra torsdag 27. februar.

Helsefaglig informasjon og smittevernsråd ved reiser finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.