Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Koronavirus

Information about Covid-19 in English and Norwegian

Relevant websites and up-to-date information on the coronavirus. Relevante nettsider og oppdatert informasjon om koronaviruset.

For information about travel and coronavirus in English

Questions & answers for nationals outside EU/EEA

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til mange land. Reiserådet oppdateres kontinuerlig. For mer informasjon, se UDs reiseråd og koronavirus på regjeringen.no.

Grunnet koronaviruset har Norge innført strengere grensekontroll, men flyplassene er åpne (information about stricter boarder controls in Norway). Norske borgere, personer med oppholdstillatelse og EØS-borgere som bor eller jobber i Norge og deres familiemedlemmer vil bli sluppet inn i Norge m.m. Les mer om innreise til Norge for borgere av land utenfor EØS her.

Reise- og sikkerhetsrelatert informasjon finner du på Reiseinformasjon om Cuba.

Regjeringen har fattet en rekke tiltak for å hindre spredningen av koronavirus (Covid-19).

De siste oppdaterte rådene finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus

Reiseråd for å unngå smitte finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Helsefaglig informasjon og smittevernsråd ved reiser finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.