Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Fra 1. juli til 1. september kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september.

Honorære konsulater i regionen kan også ta imot stemmer.

Ta kontakt med ambassaden på: emb.havana@mfa.no for å sette opp en time for å avlegge stemme ved ambassaden.

Vennligst se Valgdirektoratets nettsider for mer om valget: Forside - Valgdirektoratet