Studentpraktikant

Ambassadefasade

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr praktikantplass til en student for seks måneder, med tiltredelse 01. februar 2019. Søknadsfrist er onsdag 10. oktober 2018.

Ambassaden i Havanna er en travel utenriksstasjon med et godt arbeidsmiljø på en spennende og fargerik karibisk by. Ambassadens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser på Cuba og de øvrige landene i embetsdistriktet, som inkluderer 12 land i Karibia: Haiti, Den dominikanske republikk, Jamaica, Trinidad og Tobago, Antigua & Barbuda, Grenada, Bahamas, Barbados, St. Lucia, St Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadinene og Dominica.

Arbeidsoppgaver

Målsetningen med praktikantordning ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Ambassaden i Havanna er en relativt liten utenriksstasjon med fire utsendte diplomater. Praktikanten er en viktig del av ambassaden og må regne med å utføre varierte arbeidsoppgaver. Blant arbeidsoppgavene inngår blant annet kommunikasjons- og informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonshenting og –rapportering, arbeid innen konsulær- og utlendingsfeltet, forberedelser og gjennomføring av arrangementer, samt andre administrative oppgaver. Praktikanten har også en viktig rolle i ambassadens bilaterale kultursamarbeid.

Kvalifikasjoner

Praktikanten må være i et utdanningsløp som regulær student tilknyttet et godkjent lærested, eller med planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praksisperioden. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, interesse for kultur og gode samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgingen. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaringer fra regionen, samt meget gode ferdigheter i spansk. Språkferdigheter i fransk anses som positivt.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og kan dokumentere medlemskap i folketrygden.

Praktiske opplysninger

Praktikantordningen er i prinsippet ulønnet, men praktikanten mottar et månedlig stipend på NOK 9.000,- utbetalt på norsk bankkonto. Praktikanten dekker selv utgifter til reise og forsikring. Med stillingen følger praktikantbolig på ambassadens område. 

Søknad og CV med referanser sendes til: emb.havana@mfa.no, med kopi til sveinung.brandsoy@mfa.noinnen 10. oktober 2018.

Spesifiser ditt spansknivå i søknaden.

Eventuelle spørsmål om praktikantplassen kan rettes til nåværende praktikant Sveinung I. Brandsøy på sveinung.brandsoy@mfa.no, eller ambassadesekretær Anne L. Flatin på anne.flatin@mfa.no.