Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassadefasade

Praktikantplass ved ambassaden i Havanna

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr praktikantplass til én student for seks måneder, to ganger i året. Neste utlysning er for våren 2021.

Om Den norske ambassaden i Havanna

Blant ambassadens viktigste oppgaver er å ivareta og fremme norske interesser på Cuba samt å videreutvikle kontakt og samarbeid mellom de to landene. Ambassaden søker å styrke diplomatiske bånd og forbindelser også med Haiti og andre sideakkrediterte land i embetsdistriktet. Ambassaden har en rekke samarbeidsprosjekter, og rapporterer løpende om politisk og økonomisk utvikling på Cuba og i Karibia.