Studentpraktikant

Ambassadefasade

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr norske studenter praktikantplass med varighet på seks måneder.

Praktikantplassen utlyses to ganger i året.

Mer informasjon om studentpraktikantordningen ved norske utenriksstasjoner finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/