Illustrasjonsbilde

Norge tillater dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Endringene gjelder for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

I følge de nye reglene vil det bli mulig å søke om å få tilbake sitt norske statsborgerskap dersom du har mistet det norske statsborgerskapet ditt fordi du er blitt statsborger av et annet land, eller dersom Utlendingsdirektoratet har tilbakekalt statsborgerskapet ditt fordi du ikke løste deg fra det opprinnelige statsborgerskapet ditt innen fristen.

Dersom du har fått krav om å løse deg fra ditt tidligere statsborgerskap innen en frist, behøver du ikke lenger å følge dette. Utlendingsdirektoratet vil sende deg et brev med en bekreftelse på dette etter 1. januar 2020. Brevet må du ta med deg neste gang du skal søke om nytt pass.

Du må fortsatt undersøke om det landet du er statsborger av, godtar at du får dobbelt statsborgerskap. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om.

Les mer om de nye reglene her. Hvis du planlegger å søke om norsk statsborgerskap, anbefaler vi at du venter til 3. februar 2020. Les mer om dette her.