Reiseregistrering av norske borgere

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. https://www.reiseregistrering.no/

Vi anbefaler alle reisende samt fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg, uavhenging av reisemål, lengde eller formål med reisen.

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å holde seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet. Se gjerne UDs reiseinformasjon for mer om dette.