Kontaktpunkt for Folkeregistreret

Kontakt med Folkeregistreret som nå er endret til Det Sentrale Folkeregister (DSF)

Det har vært gjennomført en rekke endringer i Skatteetaten de siste årene.  

Folkeregisteret har blitt erstattet med Det Sentrale Folkeregister (DSF) som nå er kontaktpunkt.

 

https://www.skatteetaten.no/kontakt/

 

Her kan du:

Endre/bestill skattekort, skatteoppgjør, skattemelding

Endre adresse

Registrere og endre opplysninger i Folkeregistreret

Registrere eksteskap

Melde dødsfall

Bestille attester