Dobbelt statsborgerskap

Lion logo for the ministry - Foto:UD/MFA/DSS

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Du kan lese mer om dette på de følgene linker:

https://www.udi.no/ord-og-begreper/dobbelt-statsborgerskap/

https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/

 

OBS! For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Du er selv ansvarlig for å innhente informasjon om reglene i det aktuelle landet. 

I tillegg vil personer som har mistet statsborgerskapet på grunn av erverv av et annet kunne søke om gjenerverv

Elektroniske skjemaer for å få tilbake norsk statsborgerskap (gjenerverv) vil ikke være tilgjengelig før 3. februar. Det anbefales å vente med å levere søknaden til denne datoen for raskere behandling av UDI

Les mer om dette her: https://www.udi.no/viktige-meldinger/du-bor-vente-med-a-soke-om-statsborgerskap-til-3.-februar/

 

Annen nyttig informasjon:

Gebyrer: https://www.udi.no/ord-og-begreper/gebyr/#link-3600

Ventetid: https://www.udi.no/ord-og-begreper/guide-til-saksbehandlingstider-for-soknader-om-statsborgerskap/