Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Beholde norsk statsborgerskap

Viktig informasjon om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, og ikke har bodd i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde statsborgerskapet.

For mer informasjon se UDIs nettside