Studentpraktikant ved ambassaden i Santiago

Er du ute etter en spennende erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Ambassaden i Santiago utlyser en praktikantplass for andre halvår 2023. Ambassaden i Santiago dekker i tillegg til Chile også Peru. Søknadsfrist er 20. april.

Som studentpraktikant i Santiago får du et verdifullt innblikk i hvordan det er å arbeide ved en utenriksstasjon i en spennende latinamerikansk storby, et land i endring og en viktig politisk aktør i regionen – som også huser FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC).

Arbeidsoppgaver

Studentpraktikanten vil delta i ambassadens daglige virke og vil få varierte oppgaver og mulighet til blant annet å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold, utarbeide taler/innlegg om norske samfunnsforhold, delta på møter og bidra i forbindelse med tilrettelegging av besøk og kulturarrangementer. Informasjonsarbeid, herunder bruk av sosiale medier og publisering på nettsider, er en vesentlig del av ambassadens virksomhet. Formålet er å fremme kjennskapen til Norge, herunder norske politiske prioriteringer, nærings-, kultur- og samfunnsliv.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, i tillegg til kunnskap om norsk utenrikspolitikk, menneskerettighetsspørsmål og kultur. I vurderingen av søkere vil det legges vekt på faglig bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, pålitelighet, muntlig og skriftlig fremstillingsevne, saksbehandling, samt erfaring fra å legge til rette for arrangementer og møter. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaring fra regionen, samt ha meget gode, dokumenterte ferdigheter i spansk. Det er et krav at kandidaten har status som student på det tidspunktet de er praktikant. Kandidater som har en fullført bachelorgrad kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Som hovedregel skal kandidater som har fullført en mastergrad ikke vurderes, med mindre de har videre studier (doktorgrad) planlagt.

Praktiske opplysninger

Studentpraktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 14 000,- NOK pr. måned. Studentpraktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Praktikanten må fremvise bevis på fullført vaksinasjon mot covid-19 utstedt av landet de er vaksinert i ved innreise. Dersom det ikke er mulig å fremvise bevis på fullført vaksinasjon, kreves det en negativ PCR-test tatt innen 48 timer før avreise. Praktikantoppholdet varer fra 1. august til 1. februar. Eksakte datoer kan tilpasses den aktuelle kandidatens ønsker, men ikke overstige 6. måneder. 

Det er en forutsetning at studentpraktikanten oppfyller følgende krav:

  • Har norsk statsborgerskap.
  • Er medlem i norsk folketrygd (NAV). Det anbefales å søke om medlemskap i NAV så tidlig som mulig da behandlingstiden er opp mot tre måneder.
  • Er i et utdanningsløp som regulær student tilknyttet et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no) eller har planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praksisperioden.

Søknadsprosedyre

En kortfattet søknad på maksimalt 500 ord og CV på norsk med kontaktinformasjon til minst to referanser, sendes elektronisk til emb.santiago@mfa.no innen utgangen av 20. april 2023. Det anmodes om at ingen vedlegg annet enn CV og søknadsbrev sendes inn. Marker søknaden med «Praktikant høst 2023 [DITT FULLE NAVN]».

De av kandidatene som blir innkalt til intervju kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på studier (vitnemål/diplomer) samt eventuelle referansebrev.

Eventuelle spørsmål kan sendes til nåværende praktikant Nasanin Gabriella Alavinasab-Jara (nasanin.gabriella.alavinasab-jara@mfa.no).