Studentpraktikant ved ambassaden i Santiago

Er du ute etter en spennende erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Ambassaden i Santiago utlyser en praktikantplass for første halvår 2022. Ambassaden i Santiago dekker i tillegg til Chile også Peru. Søknadsfrist er 1. november.

Som studentpraktikant i Santiago får du et verdifullt innblikk i hvordan det er å arbeide ved en utenriksstasjon i en spennende latinamerikansk storby, et land i endring og en viktig politisk aktør i regionen – som også huser FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC).

Arbeidsoppgaver
Et praktikantopphold ved ambassaden vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en utenriksstasjon. Studentpraktikanten vil delta i ambassadens daglige virke og vil få varierte oppgaver og mulighet til blant annet å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold, utarbeide taler/innlegg om norske samfunnsforhold, delta på møter og bidra i forbindelse med tilrettelegging av besøk og kulturarrangementer. Informasjonsarbeid, herunder bruk av sosiale medier og publisering på nettsider, er en vesentlig del av ambassadens virksomhet. Formålet er å fremme kjennskapen til Norge, herunder norske politiske prioriteringer, nærings-, kultur- og samfunnsliv.

Kvalifikasjoner
Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, i tillegg til kunnskap om norsk utenrikspolitikk, menneskerettighetsspørsmål og kultur. I vurderingen av søkere vil det legges vekt på faglig bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, pålitelighet, muntlig og skriftlig fremstillingsevne, saksbehandling, samt erfaring fra å legge til rette for arrangementer og møter. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaring fra regionen, samt ha meget gode, dokumenterte ferdigheter i spansk. Det er et krav at kandidatene har status som student på det tidspunktet de er praktikant. Kandidater som har en fullført bachelorgrad kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Som hovedregel skal kandidater som har fullført en mastergrad ikke vurderes, med mindre de har videre studier (doktorgrad) planlagt.

Praktiske opplysninger
Studentpraktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 13 000,- NOK pr. måned. Studentpraktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Visum må søkes hos en chilensk ambassade og praktikanten må dekke søknadsgebyret selv, for tiden 6 306,- NOK ved den chilenske ambassaden i Oslo. Ambassaden vil bistår i søknadsprosessen. Praktikantoppholdet varer i 6 mnd. fra januar til juli. Eksakte datoer vil avtales nærmere med den aktuelle kandidaten. Søknadsfrist er 1. november.

Praktikanten bør være fullvaksinert mot covid-19 og få utstedt chilensk vaksinepass (Pase Movilidad), dette gjøres på nettet før ankomst. Koronapandemien utgjør fortsatt et usikkerhetsmoment, og dersom situasjonen gjør det nødvendig kan praktikantoppholdet bli kansellert eller avkortet. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket hvis praktikantoppholdet kanselleres.


Det er en forutsetning at studentpraktikanten oppfyller følgende krav:

  • Har norsk statsborgerskap.
  • Er medlem i norsk folketrygd (NAV). Det anbefales å søke om medlemskap i NAV så tidlig som mulig da behandlingstiden er opp mot tre måneder.
  • Er i et utdanningsløp som regulær student tilknyttet et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no) eller har planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praksisperioden.
  • Ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

 

Søknadsprosedyre

Søknad sendes elektronisk til emb.santiago@mfa.no innen utgangen av 1. november 2021. Søknaden bør inneholde et søknadsbrev (maks. 500 ord) som beskriver din bakgrunn og motivasjon for stillingen samt CV på norsk med kontaktinformasjon til minst to referanser. Det anmodes om at ingen vedlegg annet enn CV og søknadsbrev sendes inn. De av kandidatene som blir innkalt til intervju kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på studier (vitnemål/diplomer) samt eventuelle referansebrev.

Du kan lese om studentpraktikantordningen på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

 Eventuelle spørsmål kan sendes til emb.santiago@mfa.no  

Escudo