Globalskolen - hele verdens norske nettskole!

Globalskolen er et nettbasert undervisingstilbud for elever i grunnskolealder bosatt i utlandet. Søknadsfrist 8. september.

Norsk, samfunnsfag og KRLE

Globalskolen tilbyr undervising i norsk, samfunnsfag og KRLE. Tilbudet gjelder for elever i grunnskolealder og er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

15 leksjoner, 90 minutter

Undrvisingen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. 

Norsk som andrespråk

Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. 

Utvidet søknadsfrist

Søknadsfristen høstsemesteret 2022 er utvidet til 8. september. Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens nettside: Søk skoleplass - Globalskolen