Studentpraktikant høst 2022

Har du lyst på en spennende mulighet til å få innsikt i hvordan det er å jobbe på en ambassade? Og ikke bare det, men å gjøre det i vakre Santiago i Chile. Søk som studentpraktikant til høsten 2022. Søknadsfrist er 20. april.

Studentpraktikant ved ambassaden i Santiago

Er du ute etter en spennende erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Ambassaden i Santiago utlyser en praktikantplass for andre halvår 2022. Ambassaden i Santiago dekker i tillegg til Chile også Peru. Søknadsfrist er 20. april.

Som studentpraktikant i Santiago får du et verdifullt innblikk i hvordan det er å arbeide ved en utenriksstasjon i en spennende latinamerikansk storby, et land i endring og en viktig politisk aktør i regionen – som også huser FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC).

Arbeidsoppgaver
Et praktikantopphold ved ambassaden vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en utenriksstasjon. Studentpraktikanten vil delta i ambassadens daglige virke og vil få varierte oppgaver og mulighet til blant annet å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold, utarbeide taler/innlegg om norske samfunnsforhold, delta på møter og bidra i forbindelse med tilrettelegging av besøk og kulturarrangementer. Informasjonsarbeid, herunder bruk av sosiale medier og publisering på nettsider, er en vesentlig del av ambassadens virksomhet. Formålet er å fremme kjennskapen til Norge, herunder norske politiske prioriteringer, nærings-, kultur- og samfunnsliv.

Kvalifikasjoner
Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, i tillegg til kunnskap om norsk utenrikspolitikk, menneskerettighetsspørsmål og kultur. I vurderingen av søkere vil det legges vekt på faglig bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, pålitelighet, muntlig og skriftlig fremstillingsevne, saksbehandling, samt erfaring fra å legge til rette for arrangementer og møter. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaring fra regionen, samt ha meget gode, dokumenterte ferdigheter i spansk. Det er et krav at kandidaten har status som student på det tidspunktet de er praktikant. Kandidater som har en fullført bachelorgrad kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Som hovedregel skal kandidater som har fullført en mastergrad ikke vurderes, med mindre de har videre studier (doktorgrad) planlagt.

Praktiske opplysninger
Studentpraktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 13 000,- NOK pr. måned. Studentpraktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Praktikanten bør være fullvaksinert mot covid-19 med boosterdose (3 doser totalt) og få utstedt chilensk vaksinepass (Pase de Movilidad). Dette gjøres på nettet før ankomst. Praktikantoppholdet varer fra 1. august til 16. desember. Eksakte datoer kan tilpasses den aktuelle kandidatens ønsker, men ikke overstige 6. måneder. Søknadsfrist er 20. april


Det er en forutsetning at studentpraktikanten oppfyller følgende krav:

  • Har norsk statsborgerskap.
  • Er medlem i norsk folketrygd (NAV). Det anbefales å søke om medlemskap i NAV så tidlig som mulig da behandlingstiden er opp mot tre måneder.
  • Er i et utdanningsløp som regulær student tilknyttet et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no) eller har planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praksisperioden.
  • Ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

 

Søknadsprosedyre

En kortfattet søknad på maksimalt 500 ord og CV på norsk med kontaktinformasjon til minst to referanser, sendes elektronisk til emb.santiago@mfa.no innen utgangen av 20. april 2022. Det anmodes om at ingen vedlegg annet enn CV og søknadsbrev sendes inn. Marker søknaden med «Praktikant høst 2022 [DITT FULLE NAVN]».

De av kandidatene som blir innkalt til intervju kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på studier (vitnemål/diplomer) samt eventuelle referansebrev.

Eventuelle spørsmål kan sendes til nåværende praktikant Marius Stangeland (marius.stangeland@mfa.no).