Norge tillater dobbelt statsborgerskap

Pass

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Du bør vente med å søke til 3. februar.

Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. 

Hvis du planlegger å søke om norsk statsborgerskap, anbefaler vi at du venter til 3. februar 2020. Da vil det komme nye søknadsskjemaer på UDIs nettsider. Mer informasjon her.

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet, UDI, som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap her.