Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Informasjon om koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronaviruset:

Her finner du oppdatert informasjon om koronaviruset:

Reise- og sikkerhetsrelatert informasjon finner du på reiseinformasjon om Chile  

Ønsker du informasjon om hva som skjer i Chile og Peru, følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/NoruegaEnChile/

Helsefaglig informasjon og smittevernsråd ved reiser finnes på Folkehelseinstituttets nettsider

Spørsmål og svar om reiser og koronavirus:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/sporsmal-og-svar-om-koronautbruddet/id2694028/

Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Oppdatert informasjon fra chilenske helsemyndigheter kan leses her: Ministerio de Salud