Stortingsvalget 2021 - Foto:Stortinget.no
Stortingsvalget 2021 Stortinget.no

Det holdes Stortingsvalg i Norge mandag 13. september 2021

Her finner du informasjon om hvordan du som norsk borger kan forhåndsstemme i Argentina og våre honorære generalkonsulater i Asuncion, La Paz og Montevideo.

Fra og med 1. juli 2021 er det mulig å forhåndsstemme ved ambassaden i Buenos Aires og våre honorære generalkonsulater i Asuncion, La Paz og Montevideo. Her er oversikten over våre honorære generalkonsulater og deres åpningstider. Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet, det eneste du trenger å ta med er legitimasjon. Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 1. september 2021.

Valgdirektoratet har ytterligere informasjon om det å stemme fra utlandet: Stemme fra utlandet - Valgdirektoratet

Brevstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til eller ikke ønsker å reise til Buenos Aires eller til et honorært generalkonsulat kan du også benytte deg av brevstemmegivning. I løpet av det siste året har mange uttrykt at de grunnet smittevernhensyn ikke ønsker å reise til Buenos Aires eller honorært generalkonsulat. Ambassaden anbefaler alle som ønsker det å benytte seg av denne muligheten. Husk at brevstemmen må være sendt senest 3. september og man har selv ansvar for at stemmen kommer frem innen kl. 17.00 den 14. september så vær ute i god tid.

På hjemmesiden til valgdirektoratet finner du detaljert informasjon om hvordan du kan stemme ved brevpost.

Ved spørsmål om brevstemmegiving kan man henvende seg direkte til Valgdirektoratet på e-post: post@valg.no


Hvordan kan jeg forhåndsstemme ved ambassaden?

Ambassaden tar i perioden 01.07.21- 01.09.21 imot personer som ønsker å stemme. Grunnet situasjonen med korona-pandemien er det nødvendig å avtale tidspunkt for å avgi stemme. Det gjør du ved å sende en e-post til emb.buenosaires@mfa.no

Merk: Det vil ikke være mulig å utføre andre ærend enn stemmegivning på ambassaden uten time den dagen. Dersom du trenger nytt pass eller har andre anliggende må dette gjøres etter avtale.

For å forhåndsstemme ved honorær generalkonsulat i Bolivia, Paraguay eller Uruguay, ta kontakt direkte med konsulatet.  Her er oversikten over våre honorære generalkonsulater og deres åpningstider.