Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Leveattest 2020

På grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses leveattestkontrollen i 2020

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet. Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020.

For mer informasjon se linke til NAVs nettsider på både norsk og engelsk:

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020


https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020