Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Landinformasjon: Uruguay

Uruguay har vekket oppsikt internasjonalt de senere årene etter å ha vedtatt flere progressive lovendringer. Landet preges av politisk stabilitet, lav korrupsjon og solid økonomisk vekst, men økonomien er sårbar ovenfor svingninger i det internasjonale markedet.