Landinformasjon: Paraguay

Landet har de siste årene hatt en bra økonomisk vekst, men sliter med å bekjempe en omfattende korrupsjon.