Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Landinformasjon: Paraguay

Landet har de siste årene hatt en bra økonomisk vekst, men sliter med å bekjempe en omfattende korrupsjon.