Landinformasjon: Bolivia

Bolivia har opplevd en rekke positive endringer de senere årene, spesielt knyttet til økonomien, men ligger likevel etter de andre landene i regionen på mange områder.