Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Landinformasjon: Bolivia

Bolivia har opplevd en rekke positive endringer de senere årene, spesielt knyttet til økonomien, men ligger likevel etter de andre landene i regionen på mange områder.