Landinformasjon: Argentina

Norge og Argentina har et godt samarbeid på flere områder, særlig innen menneskerettigheter. Forbindelsene er blitt styrket etter utenriksminister Brendes besøk sommeren 2016, og interessen for næringslivssamarbeid er økende.