Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Landinformasjon: Argentina

Norge og Argentina har et godt samarbeid på flere områder, særlig innen menneskerettigheter. Forbindelsene er blitt styrket etter utenriksminister Brendes besøk sommeren 2016, og interessen for næringslivssamarbeid er økende.