Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Hva kan ambassaden hjelpe med?

I menyen under kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/id2422696/?expand=Passogtapavpass

Klikk her for nærmere informasjon om ambassadens konsulære tjenester.