Ambassaden i Hanoi søker studentpraktikant for høsten 2023

Den norske ambassaden i Hanoi tilbyr et studentpraktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student. Søknadsfrist er onsdag 22. mars, med ønsket oppstart fredag 1. september 2023.

Informasjon om praktikantopphold

Praktikantoppholdet er en unik mulighet til å få innblikk i et spennende land i endring. Praktikanten vil gjennom oppholdet bli inkludert i staben og bli gitt løpende arbeidsoppgaver relatert til alle ambassadens arbeidsfelt, inkludert politikk, økonomi, kultur, næringsfremme, media og kommunikasjon, administrasjon og deltakelse i det konsulære arbeidet. Praktikanten vil bidra med informasjonsinnhenting, tilrettelegge for besøk og andre arrangement, delta på møter, foredrag og i kommunikasjonsarbeid, utarbeide rapporter m.m. Dette åpner for mange interessante og varierte oppgaver som gir et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon fungerer.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en mindre utenriksstasjon som ambassaden i Hanoi er. Ambassaden dekker både Vietnam og Laos. Et praktikantopphold ved den norske ambassaden i Hanoi vil gi en unik mulighet til innblikk i to spennende land i rask utvikling i en interessant del av verden.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper samt interesse for publisering på web og sosiale medier og gode evner til elektronisk informasjonsinnhenting. Internasjonal erfaring er ønskelig, og kjennskap til regionen er en fordel.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Høstsemesteret løper fra 1. september 2023 til 28. februar 2024. Det er mulig å forkorte praktikantoppholdet noe.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden betaler et stipend som for tiden er på NOK 14,750 per måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen.

Praktikanten dekker selv reise- og boligutgifter.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker må heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Ambassaden bistår med informasjon om hvordan dette kan ordnes.

Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden som man søker om via NAV, og ev. dokumentasjon på stønad fra Lånekassen. Ambassaden anbefaler at praktikanten har tilleggsforsikring.

Studentpraktikanten er ikke ansatt, og opparbeider ikke rettigheter til ferie. De får imidlertid fri de samme helligdagene som ambassadens ansatte.

Søknad skrevet på norsk, vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon, sendes ambassaden ved emb.hanoi@mfa.no. Merk søknaden «Studentpraktikant Hanoi høsten 2023».

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Mer informasjon på utenriksdepartementets nettside:

Studentpraktikantordningen - regjeringen.no

Eventuelle spørsmål kan rettes via epost til ambassaderåd Mette Møglestue mette.moglestue@mfa.no.