Visaforlengelse i Laos

Som følge av nasjonale restriksjoner har Immigration Department stanset mottak og behandling av visum. Ordningen gjelder inntil videre.

Mer om reiserestriksjoner i Laos finner du her.

Er du fortsatt i Laos, og visumet ditt er gått ut, anses det ikke å være oversittelse av utløpsfristen ved innlevering av søknad visumforlengelse. Dvs. dagbøter for oversitting av visum bortfaller for denne perioden.  Normal pris for forlengelse av visum vil gjelde.

Det kan søkes om visumforlengelse hos Department of Immigration, Ministry of Public Security eller the Provincial Public Security Headquarters.

Du kan søke om forlengelse av visum selv om du allerede har forlenget ditt visum tidligere.  De som har kommet inn i Laos på e-visa kan også forlenge sitt visum.

For nærmere opplysninger se Lao Ministry of Foreign Affairs nettside.

Skjema for helseattest finner du her: http://www.mofa.gov.la/images/consular/consul.pdf

 The Department of Immigration of Lao PDR

Address: Khun Bu Lom Rd, Vientiane, Laos
Phone: +856 21 219 607

 

Photo: The Laotian Times