| Hanoi

Praktikantplass høsten 2019

Hanoi Towers

Den norske ambassaden i Hanoi tilbyr et studentpraktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student. Søknadsfrist er mandag 18. mars, med ønsket oppstart 1. august 2019.

Informasjon om praktikantopphold

Praktikantoppholdet er en unik mulighet til å få innblikk i et spennende land i endring. Praktikanten vil gjennom oppholdet bli inkludert i staben og bli gitt løpende arbeidsoppgaver relatert til alle ambassadens arbeidsfelt, inkludert politikk, økonomi, kultur, næringsfremme, media og kommunikasjon, administrasjon, deltakelse i det konsulære arbeidet og på visumfeltet. Praktikanten vil bidra med informasjonsinnhenting, tilrettelegge for besøk og andre arrangement, delta på møter, foredrag og i kommunikasjonsarbeid, utarbeide rapporter m.m. Arbeidet som praktikant er både variert og interessant og gir deg et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon fungerer.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en middels stor utenriksstasjon som ambassaden i Hanoi er. Ambassaden dekker både Vietnam og Laos. Et praktikantopphold ved den norske ambassaden i Hanoi vil gi en unik mulighet til innblikk i to spennende land i rask utvikling i en interessant del av verden.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper samt interesse for publisering på web og sosiale medier og gode evner til elektronisk informasjonsinnhenting. Internasjonal erfaring er ønskelig, og kjennskap til regionen er en fordel. Språkkunnskaper i vietnamesisk er ønskelig.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Vårsemesteret løper fra 1. august til 31. januar. Det er mulig å forkorte praktikantoppholdet noe.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden betaler et stipend som for tiden er på NOK 11 750 per måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen.

Praktikanten dekker selv reise- og boligutgifter.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker må heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Ambassaden bistår med informasjon om hvordan dette kan ordnes.

Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden som man søker om via NAV, og ev. dokumentasjon på stønad fra Lånekassen. Ambassaden anbefaler at praktikanten har tilleggsforsikring.

Studentpraktikanten er ikke ansatt, og opparbeider ikke rettigheter til ferie. De får imidlertid fri de samme helligdagene som ambassadens ansatte.

Søknad skrevet på norsk, vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon, sendes ambassaden ved emb.hanoi@mfa.no. Merk søknaden «Studentpraktikant Hanoi høsten 2019».

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Mer informasjon på utenriksdepartementets nettside:

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Eventuelle spørsmål kan rettes via epost til ambassaderåd Jan Wilhelm Grythe jan.wilhelm.grythe@mfa.no eller nåværende studentpraktikant Helene Ramnæs helene.ramnaes@mfa.no