Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Melding til norske borgere i Ho Chi Minh byen

Myndighetene i Ho Chi Minh City tilbyr assistanse til utlendinger som har fått økonomiske utfordringer knyttet til bolig- og levekostnader som følge av nedstenging, og som ønsker tilgang til Covid-19 vaksine.

Ambassaden i Hanoi har mottatt en diplomatisk note nummer 3076/SNV-LS-QHLS-, datert 25 august 2021, fra Department of Foreign Affairs of Ho Chi Minh City vedrørende nedstengning av byen og hvilken virkning dette kan ha medført for utenlandske statsborgere.

Dersom du har behov for bistand må du kontakte det honorære konsulatet som vil videreformidle dette til   Department of Foreign Affairs of Ho Chi Minh City. Merk deg at kontakt med konsulatet må gjøres via epost norcons@norcons.org.

Du må oppgi fullt navn, fødselsdato, passnummer, adresse, og evt. arbeidsgiver. 

Ordningen gjelder inntil unntaks-perioden opphører.

Lenke til ovennevnte note: Note 3076-SNV-LS-QHLS.jpg