Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Coronavirus Vaccine Covid-19 - Photo:Hakan Nural
Hakan Nural

Informasjon om Covid-19-vaksinasjon for nordmenn i Ho Chi Minh byen

Norske borgere over 18 år, som er bosatt i Ho Chi Minh byen (HCMC), og som ønsker å la seg registrere med henblikk å få tilbud om å bli vaksinert lokalt av vietnamesiske myndigheter, bes i første omgang å registrere seg på www.reiseregistrering.no . Vennligst registrer oppholdssted HCMC.

Vietnamesiske lokale myndigheter i Ho Chi Minh byen har bedt om at den norske ambassaden i Vietnam oppgir antallet norske borgere i HCMC som ønsker å inngå i framtidige COVID-19 vaksinasjonsplaner. Norske borgere over 18 år, som ønsker å la seg registrere med henblikk å få tilbud om å bli vaksinert lokalt av vietnamesiske myndigheter, bes  i første omgang å registrere seg på www.reiseregistrering.no

Denne registreringsmuligheten gjelder i første om gang kun norske borgere som er bosatt i HCMC, så vennligst presiser bosted tydelig når dere registrerer dere. Ved registrering så samtykker dere også til registrering som er i tråd med norsk personvernlovgivning. Når vi får flere opplysninger fra lokale myndigheter i HCMC om vaksinasjonsprosessen, vil vi videreformidle denne informasjonen via SMS til dem som har registrert seg. Vi vil understreke at vaksinering er frivillig. Mange av dere er kanskje allerede vaksinert i Norge eller planlegger å gjøre dette.

Den norske ambassaden i Vietnam er ikke involvert i vaksinasjonsprosessen i HCMC, men videreformidler kun informasjon vi har mottatt fra lokale myndigheter om muligheten for lokal vaksinering av utenlandske borgere i HCMC. Vi vil derfor ikke kunne besvare henvendelser fra dere om den videre prosessen om tidspunkt for vaksinering, typer vaksiner som blir tilbudt, eller om den eventuelt også omfatter ikke-norske borgere som bor sammen med norske borgere. Vi har heller ikke informasjon om/når vaksinasjonstilbudet også vil bli gitt til norske borgere som er bosatt i andre provinser i Vietnam utover det som allerede ligger på ambassadens hjemmeside om Covid 19 Vaksine.

Vi oppfordrer alle å følge med på ambassadens hjemmeside og ambassadens facebook om COVID-19 informasjon som vil bli løpende oppdatert når ny informasjon foreligger.