Embassy Closed Notice

Easter Egg

The Norwegian Embassy in Hanoi will be closed Monday 15 April 2019 for the Vietnamese Hung Kings Day and Friday 19 April 2019 for the Norwegian Easter. Regular business hours will resume Tuesday 16 April 2019 and Monday 22 April 2019.

For urgent consular matters, please dial +84 024 39748900 and press “9” to be transferred to the 24-hour Foreign Service Response Centre in Norway.

Konsulære henvendelser som trenger øyeblikkelig oppfølging, vennligst ring +84 024 39748900, trykk 9 for å bli overført til UD’s Operative Senter eller ring direkte til UD’s Operative Senter +47 23950000.