Embassy Closed Notice

Hanoi Towers

The Norwegian Embassy in Hanoi will be closed Monday 4 February 2019 through Friday 8 February 2019 due to the Lunar New Year. Regular business hours will resume Monday 11 February 2019 at 09:00 am.

For urgent consular matters, please dial +84 024 39748900 and press “9” to be transferred to the 24-hour Foreign Service Response Centre in Norway.

Konsulære henvendelser som trenger øyeblikkelig oppfølging, vennligst ring +84 024 39748900, trykk 9 for å bli overført til UD’s Operative Senter eller ring direkte til UD’s Operative Senter +47 23950000.