| Hanoi

Embassy Closed Notice

The Norwegian Embassy in Hanoi will be closed on Tuesday 4 December and Wednesday 5 December until 2:30 pm, for an internal planning seminar. We will reopen at 2:30 pm Wednesday, 5 December.

For urgent consular matters, please dial +84 024 39748900 and press “9” to be transferred to the 24-hour Foreign Service Response Centre in Norway.

------------------

Konsulære henvendelser som trenger øyeblikkelig oppfølging, vennligst ring +84 024 39748900, trykk 9 for å bli overført til UD’s Operative Senter eller ring direkte til UD’s Operative Senter +47 23950000.