Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Vaksine - Photo:Photo: Unsplash
Photo: Unsplash

Covid-19 vaksine

Det foreligger ingen ekstraordinære planer fra norske myndigheter om utsendelse av vaksiner til nordmenn i utlandet.

Oppdatert 20. Jul 2021

Vaksinering av nordmenn foregår etter nasjonale retningslinjer, se Folkehelseinstituttets side her. Nordmenn som er folkeregistret i Norge vil få tilbud om vaksinering i hht. gjeldende retningslinjer og prioriteringer. Ta kontakt med din hjemkommune om når din aldersgruppe vil bli vaksinert.  Dette gjelder også for ambassadens utsendte og medfølgende familie.

Se også informasjon på den norske regjeringens side om Koronasituasjonen.

Vaksinering lokalt (Vietnam) reguleres av vietnamesiske myndigheter og gjennomføres i henhold til deres nasjonale prioriteringer. Vietnameiske myndigheter har nylig åpnet opp for at også utenlandske statsborgere i landet kan registrere seg for vaksinering. Se mer om Covid-19 situasjonen i Vietnam her.

Vietnam har som de fleste land stor mangel på vaksiner pga. den begrensede globale produksjonskapasiteten. Så langt har landet fått primært vaksinedoser av AstraZeneka under Covax mekanismen som Norge støtter. Landet har også godkjent en rekke andre vaksiner og har store kommersielle ordre ute for å få vaksiner til landet i tillegg til donasjoner fra en rekke land.