Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Covid-19 vaksine for utlendinger I Vietnam

I kampen mot spredning av Covid-19 har vietnamesiske myndigheter igangsatt et nasjonalt vaksineprogram i tillegg til sosial distanserings tiltak og nedstenging av områder i landet. Covid-19 vaksine tilbys nå også til utenlandske statsborgere. 

Vaksinering vil foretas etter nasjonale prioriteringer, dvs. utsatte grupper, underliggende sykdommer, utsatte områder etc.

For å få vaksine må du registrere deg via din arbeidsgiver eller henvende deg til lokale helsemyndigheter der du er bosatt.

Se diplomatisk note nummer 752/CH-LS-QHLS, datert 20 august 2021, fra Consular Department, Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam vedrørende Covid-19 vaksinering av utenlandske statsborgere i Vietnam: 752.CH-LS-QHLS Vaccinations for Foreign Nationals Residing in Vietnam - Vietnamese Version.pdf