Valg 2017

Snart er det valg, og selve valgdagen er 11. september. Det er mulig å forhåndsstemme fra 1. juli.

Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere.

Forhåndsstemmeperioden starter 1. juli og varer til og med 1. september 2017.

I Vietnam kan man stemme på ambassaden i Hanoi.

Ta kontakt med ambassaden per epost for å avtale time for å forhåndsstemme: emb.hanoi@mfa.no

Se ytterligere informasjon om å forhåndsstemme: https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/stemme-i-utlandet-pa-svalbard-og-jan-mayen/id2554197/

Det er også mulig å avgi brevstemme. Se informasjon om brevstemmegivning her: https://valg.no/globalassets/dokumenter/valgmateriell/utenriks/veileder-brevstemmegivning-til-de-som-vil-brevstemme.pdf

Ambassaden i Hanoi kan kontaktes for oversendelse av valgmateriell ved brevstemmegivning.

Se ytterligere informasjon om valget, inkludert stemmerett og manntall, her:
https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/stemme-i-utlandet-pa-svalbard-og-jan-mayen/id2554197/

Vi gjør oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Please see the following page for English information about the election: https://www.regjeringen.no/contentassets/c642eeb2a0004e31b6e60615f0268b76/valgbrosjyre-engelsk.pdf