New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav ved fornyelse av pass.

Oppdatert 26. mar. 2022

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020.  Se ny forskrift her pass- og ID-kortforskriften .  Vi gjør oppmerksom på at det nå er dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Vietnam eller Laos må du derfor først søke om personnummer for barnet før du kan søke om pass til barnet.  Se lenke til Statsborgerskap og personnummer her.

Voksne og barn bosatt i Vietnam eller Laos kan kun søke om pass ved en norske utenriksstasjon med passmyndighet. Dette skyldes kravet om opptak av biometriske data. For pass til barn under 10 år kreves det ikke opptak av biometriske data, barnet og foreldrene må likevel møte personlig ved søknad om pass.

Vil du fornye passet dit ved ambassaden i Hanoi bestilles avtale ved å kontakte konsulærseksjonen på epost consular.hanoi@mfa.no

Vennligst oppgi ditt personnummer når du bestiller avtale.

Vi anbefaler deg å kontakte oss for avtale i god tid før passet ditt utløper.

Søknad om pass til voksne (over 18 år)

Norske statsborgere som ønsker å søke om pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden, etter avtale.

Dokumentasjon som følger søknad om pass

  • Søknadsskjema GP7059 B/N, fylles ut ved ambassaden
  • Nåværende pass, må være gyldig eller utløpt gyldighet mindre enn tre måneder
  • Kvittering for innbetalt passgeby (se nærmere under punktet om Passgebyr)

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur).

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon, jf. Politidirektoratets rundskriv 2020/008. Du må levere inn tidligere pass når du mottar ditt nye pass. Dersom du har gyldig visa i ditt gamle pass vil vi makulere de øvrige sidene og du beholder passet.

Søknad om pass til barn (under 18 år)

Når man søker om pass til barn må begge foreldrene og barnet møte ved ambassaden. Dersom begge foreldrene ikke kan møte må det leveres skriftlig samtykke av den av foreldrene som ikke møter. Se lenke til fullmakt her.

Dokumentasjon som følger søknad om pass (under 18 år)

  • Søknadsskjema GP7059 B/N, fylles ut ved ambassaden og signeres av foreldrene
  • Nåværende pass, må være gyldig eller utløpt gyldighet mindre enn tre måneder, hvis barnet har hatt pass før
  • Foreldrenes originale pass eller annet identitesbevis med bilde og signatur må medbringes. Ambassaden tar kopi av det norske passet.  For utenlansk ID-dokumentasjon må det fremlegges kopi av dokumentet, evt. oversettelse. Kopi og oversettelse skal være legalisert av lokale myndigheter.
  • Ved førstegangsutstedelse må det fremlegges personnummer, se mer informasjon her
  • Kvittering for innbetalt passgebyr (se nærmere under punktet om Passgebyr)

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur). Dette gjelder også for barn fom. fylte 12 år.  For barn mellom 10 og 12 år vil biometisk data av bilde og signatur tas opp. For barn under 10 år vil det kun tas bilde.

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon, jf. Politidirektoratets rundskriv 2020/008.

Tidligere pass skal innleveres når det nye passet utleveres. Dersom det gamle passet inneholder gyldig visa vil vi makulere de øvrige sidene og du får beholde passet.

Passgebyr

Se vår side om Gebyr/fees (her). Beløpet kan innbetales til ambassadens konto på forhånd eller betales ved bankautomat på ambassaden.  Vi ber deg opplyse om ønsket betalingsmåte når du bestiller om time for passøknad.  Dersom du ønsker å betale direkte til ambassadens konto vil vi gi deg vår bankinformasjon.

Behandlingstid og utlevering

Vanlig behandlingstid er ca. 2-3 uker. Søkere som først må søke om personnummer, bør beregne ca. tre måneder til denne prosessen. Vi kan dessverre ikke hurtigbehandle disse søknadene og oppfordrer derfor til å søke i god tid.

Du får utlevert nytt pass ved personlig fremmøte ved ambassaden i Hanoi. Gjelder det pass till barn holder det at en av foreldrene henter passet.

Passets gyldighet

16 år og elder: 10 års gyldighet
Barn fra 10 år og opp til 16 år: 5 års gyldighet
Barn fra 5 år og opp til 10 år: 3 års gyldighet
Barn yngre enn 5 år: 2 års gyldihet