Notarialforretninger

Notarialforretninger er en samlebetegnelse på de oppgavene som er lagt til notarius publicus.

Notarialforretninger ved norske utenriksstasjoner utføres bare på norske dokumenter.

Hvem kan utføre notarialforretninger?

I Norge er det notarius publicus som utfører notarialforretninger, normalt tingretten. I utlandet vil notarialforretninger kunne utføres ved norske utenriksstasjoner av utsendt tjenestemann eller honorær representant (konsulat)

Fremgangsmåte ved notarialforretninger

Identiteten til den som fremstiller seg for notarius publicus, må være godtgjort.

Det mest vanlig å gi notarialbekreftelse for:

  • bekrefte underskrifter
  • bekrefte rett kopi av dokumenter
  • bekrefte dokumenter som er fremlagt i original
  • leve attest

Ved notarialbekreftelse gis det en skriftlig notarialattest

Attesten gis ved bruk av stempel som påføres selve dokumentet. Notarialattest kan også gis i form av en egen attest som heftes ved dokumentet.

Gebyr: Ambassaden tar gebyr for notarialforretninger.  Oversikt over gjeldende satser finner du her.