Stegastein, Aurland. Architects: Tommie Wilhelmsen and Todd Saunders. Photo: Knut Bry/ tinagent.com

Nødpass

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt i Vietnam eller Laos, bes du umiddelbart ta kontakt med ambassaden i Hanoi eller konsulatet i Ho Chi Minh Byen.

Tap eller tyveri av pass skal med det samme meldes fra til lokalt politi på stedet. Med politirapporten og fire passfoto skal man søke ambassaden i Hanoi eller konsulatet i Ho Chi Minh om nytt pass, eventuelt midlertidig pass («nødpass»). Les mer om krav til passfoto.

Du må kunne identifisere deg ved hjelp av et ID-kort med fotografi og underskrift (f.eks. bankkort/førerkort).

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. Dersom en planlagt reise evt. retur til Norge må avlyses/utsettes kvalifiserer dette for utstedelse av midlertidig pass. 

Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknad om nødpass.  Midlertidig pass utstedes for den tid det er påkrevet å gjennomføre den enkelte reisen og gjelder kun for en reise. Passet skal innleveres til passmyndighet (politi eller utenriksstasjon) for makulering etter at reisen er gjennomført.

Ta kontakt med ambassaden for mer informasjon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Vær oppmerksom på at det er den enkelte selv som må sjekke om nødpass aksepteres for innreise og utreise i det land man ønsker å reise til.

Det oppfordres til at man tar kontakt med vietnamesiske immigrasjonsmyndigheter for informasjon om utreise.

Gebyrer og tilleggsgebyr for utsteding av nødpass eller reisebevis utenom kontortid kan du finne her.