Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Legalisering

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få et vietnamesisk eller laotisk offentlig dokumentert legalisert for bruk i Norge.

Hva er en legalisering?

Med legalisering forstås bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av en stilling som er angitt i dokumentet og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument.

En legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

Legaliseringshandlingen er ikke en verifisering.

For nærmere om ordningen se regjeringen.no 

Legalisere vietnamesiske dokumenter for bruk i Norge

For å legalisere et offentlig , vietnamesisk dokument for bruk i Norge må:

  • Originaldokumentet med utsteders stempel og signatur oversettes til engelsk av autorisert oversetter.
  • Oversettelse fremlegges for notarius publicus, som bekrefter autorisert oversetters stempel og signatur
  • Original og oversettelse attesteres av Vietnams Ministry of Foreign Affairs i Hanoi eller Department for Foreign Affairs i Ho Chi Minh-byen
  • Dokumentene må deretter legaliseres av den norske ambassaden i Hanoi eller Norges honorære konsulat i Ho Chi Minh-byen. Vær oppmerksom på at dokumenter som skal benyttes for å søke om norsk personnummer og/eller pass må legaliseres ved ambassaden i Hanoi.

Legalisere laotiske dokumenter for bruk i Norge

For å legalisere offentlige, laotiske dokumenter for bruk i Norge må: 

  • Originaldokumentet oversettes til engelsk av autorisert oversetter
  • Original og oversettelse må bekreftes av notarius publicus
  • Original og oversettelse legaliseres av laotisk Ministry of Foreign Affairs i Vientiane
  • Original og oversettelse legges fram for den norske ambassaden i Hanoi eller Norges honorære konsulat i Ho Chi Minh-byen. Vær oppmerksom på at dokumenter som skal benyttes for å søke om norsk personnummer og/eller pass må legaliseres ved ambassaden i Hanoi.

Gebyr: Ambassaden tar gebyr for å legalisere dokumenter Oversikt over gjeldende satser finner du her.