Legalisering

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få et vietnamesisk eller laotisk offentlig dokumentert legalisert for bruk i Norge.

Hva er en legalisering?

Med legalisering forstås bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av en stilling som er angitt i dokumentet og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument.

Legalisering er en formalitet som er være nødvendig for at et dokument utarbeidet av utenlandske myndigheter skal få rettsvirkning i Norge. Utenlandske dokumenter må legaliseres i det landet de er utstedt i.

En legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

For nærmere om ordningen se regjeringen.no 

Vær oppmerksom på at dokumenter som skal benyttes for å søke om norsk personnummer og/eller pass må legaliseres ved ambassaden i Hanoi.

Ordinær legaliseringsprosess er:

  • Dokumentet bekreftes av notarius publicus
  • Deretter legaliserer nasjonalt utenriksdepartement dokumentet
  • Dokumentet bekreftes av Norges ambassaden i Hanoi eller vårt honorære konsulat i Ho Chi Minh-byen. 

Vi minner om at en oversettelse til engelsk må følge det vietnamesiske eller laotiske dokumentet.  Oversettelsen må også notarial bekreftes og legaliseres.

Legalisering av dokumenter er gebyrfritt.