Ekstra Pass

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020.  Se ny forskrift her pass- og ID-kortforskriften.  Ekstrapass som dokumenttype utgikk ved ny forskrift.  Det ble i stedet innført en mulighet for å søke om ekstra pass.  Se nærmere om dette på Politidirektoratet sider her.

Gebyrer utsteding av ekstra pass vil være samme som for ordinæert pass, beløpet finner du her.