Andre tjenester

Ambassaden yter tjenester for nordmenn ved utstedelse av pass, nødpass, personnummer for barn og legalisering av dokumenter. Ambassaden kan også bistå norsk næringsliv i Vietnam ved ulike behov.

For mer informasjon, se informasjon på engelsk under området "Services and information".