Andre tjenester

Ambassaden yter tjenester for nordmenn ved utstedelse av pass, nødpass og personnummer for barn. Videre behandler ambassaden søknader om visum til Norge og legalisering av dokumenter. Ambassaden kan også bistå norsk næringsliv i Vietnam ved ulike behov.

For mer informasjon, se informasjon på engelsk under området "Services and information".