Golden Gate Bridge - Photo:UD
UD

Vikar: Konsulærfeltet 2021 - 2023

Generalkonsulatet i San Francisco søker vikar for vår lokalt ansatte konsulære saksbehandler. Oppstart så snart som mulig, senest 29. november 2021 – med varighet til 31. mai 2023.

| San Francisco

Generalkonsulatet i San Francisco representerer Norge i California og 12 andre delstater i det vestlige USA. Vi ivaretar og fremmer Norges interesser, samt bistår norske statsborgere, bedrifter og institusjoner. Vi har en stab på tre utsendte diplomater fra Utenriksdepartementet og fire lokalt ansatte. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler sentralt i San Francisco.

Vi søker en engasjert og pålitelig medarbeider som vikar i 100% stilling. Oppstart snarest mulig, senest 29. november 2021 – med varighet til 31. mai 2023. Arbeidsområdet vil hovedsakelig være behandling av søknader om pass. Oppfølging og behandling av søknader om bibehold, gjenerverv og personnummer inngår også i porteføljen. Vi tilbyr en interessant og lærerik jobb hvor man samarbeider med andre norske offentlige institusjoner innen samme fagfelt blant annet NAV, Skatteetaten, UDI og Politiet. Den som tilsettes i vikariatet må ha gyldig arbeidstillatelse i USA.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av søknader om pass og nødpass
 • Mottak av og dokumentkontroll i statsborgerskapssaker for videresending til UDI
 • Mottak av og dokumentkontroll av personnummersaker overfor Skatteetaten
 • Bistand i andre forefallende konsulære og administrative oppgaver, f.eks. forkynninger, verifiseringer, farskap m.m.
 • Loggføring av pass, personnummer og statsborgerskapsavtaler
 • Besvarelse av publikumshenvendelser per telefon og e-post
 • Endre informasjon for publikum på vår nettside
 • Endre og utvikle sjekklister og annen informasjon om rutiner, både internt og eksternt
 • Administrere avtalekalender
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA
 • Må ha utdanning på minimum bachelornivå
 • Må ha gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Må ha erfaring fra bruk av IKT-verktøy, gode IKT-kunnskaper
 • Bør ha erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning
 • Bør ha erfaring fra personlig kundebehandling
 • Fordel om man har erfaring med å lese og tyde lover
 • Fordel med kjennskap til norsk forvaltning og samfunnsliv

Personlige egenskaper

 • Personlig initiativ og god vurderingsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Effektiv, organisert og detaljorientert
 • Besluttsom og løsningsorientert
 • Utføre flere forskjellige type oppgaver samtidig
 • Gode sosiale kommunikasjonsevner i kontakt med publikum

Lønn etter avtale. Arbeidskontrakt etter lokale vilkår, men med enkelte «norske elementer», som for eksempel 5 uker betalt ferie. Eventuell norsk statsborger må regne med å være skattepliktig til Norge, pliktig medlem av norsk folketrygd og medlem i Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist: fredag 15. oktober, 2021

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til konsul Gro Saray Henriksen, tlf. 415 – 882 2000

Søknad med CV, vitnemål, dokumentasjon på arbeids- og oppholdstillatelse og referanser sendes til: cg.san.francisco@mfa.no