Golden Gate Bridge - Photo:UD
UD

Praktikantplass ved generalkonsulatet i San Francisco våren 2023

Er du student og har du lyst til å få erfaring fra og jobbe i verdens episenter for forskning og utvikling, innovasjon og entreprenørskap, i et område som regnes for å være verdens femte største økonomi? Da er praktikantplassen ved generalkonsulatet i San Francisco noe for deg. Det norske generalkonsulatet i San Francisco søker én studentpraktikant for våren 2023. Praktikantoppholdet har en varighet på omtrent seks måneder, fra februar og ut juli 2023.

| San Francisco

Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Periode: 1. februar til 31. juli 2023 (eksakte datoer avtales nærmere)

Generalkonsulatet i San Francisco representerer Norge i California og 12 andre delstater på vestkysten av USA. Internasjonalt ledende selskaper og land er tungt til stede her for å følge med på utviklingen i en regionen som vil ha innvirkning på samfunnsutviklingen globalt.

Norge er intet unntak, der generalkonsulatet følger utviklingen nøye og har tech-diplomati, næringsfremme og innovasjon som sentrale fokusområder. Utenriksstasjonen samarbeider tett med andre norske og nordiske aktører i området, blant annet Innovasjon Norge i Silicon Valley.

Praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i generalkonsulatets daglige virke. Først og fremst innen tech-diplomati, klima/energi og næringsfremme, men også konsulære saker, forskning, utdanning, kultur og nordområdene. Arbeidet omfatter tilrettelegging av besøk, gjennomføring av arrangementer, medansvar for stasjonens digitale kommunikasjon utad, fremme av norske interesser i embetsdistriktet og rapportskriving.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Hensikten med oppholdet er at praktikanten, under veiledning, skal få en smaksprøve av utenrikstjenesten og bredden i oppgavene.

I vurderingen av søkere legges det vekt på relevant faglig bakgrunn og erfaring, motivasjon og gode samarbeidsevner. God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Kandidaten bør ha internasjonal erfaring, og ha interesse for innovasjon og teknologiutvikling. Saksbehandling foregår i Windows/Outlook som du må kunne håndtere ved oppstart. Erfaring med sosiale medier forutsettes.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

  • Søkere må være norske statsborgere og medlem av Folketrygden.
  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. Studenter som har fullført bachelorgrad og som for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Praktikantordningen er ulønnet, men det tilstås et stipend på NOK 15.250,- pr. måned – til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra San Francisco, og bolig i forbindelse med oppholdet. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen.
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet kan assistere i prosessen med hvordan man går frem for å anskaffe dette.
  • Praktikanten må ha gyldig syke-/ulykkesforsikring under oppholdet ved generalkonsulatet.
  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Slik søker du: Søknad sendes til cg.san.francisco@mfa.no med emne «Praktikant våren 2023 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at søknad og alle vedlegg sendes som en samlet PDF-fil.

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til nåværende praktikant Maria Ruiz Ulltveit-Moe på e-post (maria.ruiz.ulltveit-moe@mfa.no) eller konsul Helge Marstrander (helge.marstrander@mfa.no).