Praktikantplass ved Ambassaden i Washington DC

IMG_2415.JPG
Foto: Frode Nagel Dahl

Ambassaden i Washington D.C. tilbyr hver vår og høst 3-4 praktikantplasser. Søknadsfrist for våren 2018 er 2. oktober, 2017.

 Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en stor utenriksstasjon.
Ambassaden i Washington D.C. har ca. 50 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: økonomi, handel, energi, miljø, forskning, menneskerettigheter og utvikling, amerikansk innen- og utenrikspolitikk, presse, informasjon, kultursamarbeid, konsulære saker og administrasjon. I tillegg har forsvaret en egen enhet.
Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige gjøremål. De innhenter informasjon, tilrettelegger for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk, næringslivsdelegasjoner, tilrettelegger for andre arrangement, deltar på møter og foredrag, utarbeider rapporter, resepsjonstjenester m.m.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. På kommunikasjonsområdet ønskes det søkere som har gode skriveferdigheter på engelsk og interesse for publisering på web og sosiale medier.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Vårsemesteret løper fra 16. januar (evt. 1. februar) til 15. juli (evt. 31. juli). Høstsemesteret begynner 1. august og avsluttes 15. januar (evt. 31. januar).
Praktikantordningen er ulønnet, men Ambassaden betaler et stipend som begrenses til ca NOK 12 750 pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen.
Praktikanter dekker selv reise- og boligutgifter.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker må heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Ambassaden bistår med informasjon om hvordan dette kan ordnes. Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra Lånekassen. Ambassaden anbefaler å inneha tilleggsforsikring.

Ambassaden tar nå søknader for våren 2018. Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes ambassaden ved emb.washington@mfa.no.

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Eventuelle spørsmål rettes til emb.washington@mfa.no