Ledig stilling som lokalt ansatt i Washington, D.C.

side 132-133.jpg

Ambassaden i Washington er en av våre største og viktigste utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulære saker. Stasjonen ledes av ambassadør og ministerråd.

Administrasjons- og konsulærmedarbeider

Ambassaden i Washington er en av våre største og viktigste utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulære saker. Stasjonen ledes av ambassadør og ministerråd. Blant de rundt 30 utsendte diplomatene er flere spesialutsendinger fra ulike fagdepartementer og institusjoner med bred kontakt med norsk samfunnsliv. Ambassaden er i tillegg oppsatt med 20 lokalt ansatte, som i hovedsak arbeider med det konsulære og administrative feltet, samt kommunikasjon og kultur.

Søker må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA, og må beherske norsk og være norsk statsborger. Søker må sikkerhetsklareres.

Stillingsinnhold:

Stillingen vil inngå i ambassadens administrative avdeling. Vedkommende vil ha arbeidsoppgaver knyttet bl.a. til oppfølging av konsulære saker, utstedelse av pass og dokumentbehandling (arkiv).

Arbeidsoppgavene kan endres av stasjonens ledelse ved behov.

Personlige egenskaper:

-     Stillingen krever utstrakt evne til nøyaktighet

-     Gode samarbeidsevner

-     Tilpasningsdyktighet i et periodevis hektisk arbeidsmiljø

-     Kontaktskapende evner

-     Serviceinnstilt og fleksibel

-     Må kunne arbeide selvstendig, og ha høy personlig integritet

Faglige kvalifikasjoner:

-     Relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

-     Gode IKT-kunnskaper

-     Tidligere erfaring med konsulært arbeid og/eller arkivarbeid er en fordel

-     Tidligere arbeidserfaring fra norsk utenriksstasjon eller annen statlig forvaltningsorgan i Norge er en fordel

-      Meget gode engelsk- og norsk-kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr arbeidskontrakt som lokalt tilsatt medarbeider, med lønn avhengig av kvalifikasjoner og tilpasset amerikansk nivå. Norske borgere er skattepliktige til Norge, og oppebærer pliktig medlemskap i norsk folketrygd og Statens Pensjonskasse.

Søknad og vedlagt CV sendes til: emb.washington@mfa.no

For nærmere informasjon, kontakt:

Ambassaderåd Siri Frette Allsted, sfal@mfa.no

Søknadsfrist: 30. mai 2017